جستجوی کتاب  
Skip Navigation Links

درباره ما

انجمن فرهنگي ناشران بين المللي ايرانيان موسسه اي غيرانتفاعي و غير تجاري است که با هدف ايجاد هماهنگي بين نمايندگان ناشران خارجي در ايران شکل گرفته است اين موسسه در سال 1385 در تهران به ثبت رسيده و در حال حاضر داراي 28 عضو است که مجموعه اين اعضا بيش از 85 در صد از کل کتابهاي خارجي مورد نياز دانشگاهها، مراکز و موسسات تحقيقاتي، اعضاي هيئت هاي علمي دانشجويان و ساير اقشار تحصيل کرده را از طريق نمايشگاههاي کتاب و نيز در طول سال تامين مي نمايد.
اين انجمن با برگزاري نمايشگاههاي تخصصي و کاربردي دانشگاهها و ساير مراکز علمي سعي در تامين کتابهاي مورد نياز اين مراکزدارد دانشگاههايي که تمايل به برپايي نمايشگاههاي کتاب در محل دانشگاهها دارند مي توانند با دفتر موسسه تماس حاصل فرمايند.
انجمن داراي مقررات و ضوابطي است که براساس تجربه بيش از يک دهه اعضاء، تنظيم گرديده است انجمن فرهنگي ناشران بين المللي ايرانيان درصدد است تا تعداد اعضاي خود را افزايش دهد. اعضاي جديد بايستي اساسنامه انجمن و ضوابط اجرايي آنرا پذيرفته و آنرا سرلوحه کار خود قرار دهند.

کليه حقوق سايت محفوظ و متعلق به انجمن فرهنگي ناشران بين المللي ايرانيان است